Selecteer aankomst- en vertrekdatum
Bekijk beschikbaarheid

Klantenservice

Klachten procedure:

Heeft u bij aankomst klachten met betrekking tot de accommodatie, meldt deze dan direct, maar uiterlijk binnen 12 uur na aankomst aan Noordwijk Vakanties.

Noordwijk Vakanties zal proberen de klacht direct ter plaatse op lossen. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming en indien de tekortkoming het rustig en normaal te verwachten genot van vakantiewoning in het gedrang kan brengen, zal Noordwijk Vakanties zich inspannen om deze op te heffen.

24 / 7 is Noordwijk Vakanties bereikbaar op +31 (0)252.361100

U dient Noordwijk Vakanties altijd in de gelegenheid te stellen een passende oplossing voor de klacht te vinden tijdens uw verblijf.

Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Noordwijk Vakanties aangeboden, ontheft Noordwijk Vakanties van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Indien een klacht - ondanks de inspanningen van Noordwijk Vakanties - ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan de Huurder een schriftelijke klacht indienen per post of bij voorkeur E-mail. Noordwijk Vakanties zal de melding van de klacht binnen 14 dagen na ontvangst bevestigen en in behandeling nemen.

Zijn er nog vragen?
Wij horen het graag en geven u graag de gewenste informatie.

Klantenservice:

Noordwijk Vakanties
Adres: Duindamseweg 7, 2204 BK Noordwijk
Telefoon: 0031-252-361100
E-mail: info@noordwijkvakanties.nl

Openingstijden

April - September
ma/vr. 09.00 - 18.00 uur
zat. 09.00 - 14.00 uur
zon. 10.30 - 12.00 uur
 
Oktober - Maart
ma. en vr. 09.00 - 18.00 uur
di-do. 09.00 - 17.00 uur
zat. 09.00 - 12.00 uur
zon. gesloten
 
Afwijkende openingstijden mogelijk met name in het weekend.

Voor dringende zaken is bovengenoemd telefoonnummer 24/7 beschikbaar.