Selecteer aankomst- en vertrekdatum
Bekijk beschikbaarheid

Algemene Huurders voorwaarden

Hoofdregel:

Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten.


Aanmelding:

Boekingen van personen beneden de 16 jaar kunnen wij niet in behandeling nemen. Een boeking wordt van kracht zodra de berekening is gemaakt. Bent u binnen tien dagen na de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, dan dient u contact op te nemen met de receptie. Degene die boekt, alsmede degenen die in zijn of haar gezelschap van de verblijfsaccommodatie gebruik maken, zijn gebonden aan hetgeen is gesteld in de algemene voorwaarden.


Betalingen

a) Bij het reserveren van een verblijf dient u, indien het boekingsbedrag maximaal € 250,00 bedraagt, dit onmiddellijk in het geheel te voldoen na ontvangst van de bevestiging. Van boekingsbedragen boven de € 250,00 dient bij reservering 50% te worden voldaan. Heeft u telefonisch, via internet of schriftelijk gereserveerd dan wordt de bevestiging toegezonden, die u binnen 14 dagen na de datum dient te voldoen.
Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in ons bezit te zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd.

b) Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf moet direct het gehele boekingsbedrag worden voldaan.


Reserveren op lange termijn:

Reserveert u een woning in een periode waarvoor de huurbedragen nog niet bekend zijn, dan ontvangt u binnen enkele dagen de bevestiging. U kunt zonder kosten annuleren tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging met het definitieve huurbedrag.


Groepsreserveringen:

Aan reserveringen voor groepen kunnen speciale voorwaarden worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de waarborgsom en de leiding. 

In de maanden juli en augustus zijn er geen groepen van jongeren tot 25 jaar toegestaan. De borgsom bedraagt € 300.00 voor de Comfort en € 500,00 voor Deluxe per kas/pin of een reservering op uw creditkaart. Jongeren  tot 35 jaar en groepen betalen € 500.00 borg voor de Comfort en € 1000.00 voor Deluxe woning. 

Wat is inbegrepen:

De overeengekomen prijs is inclusief de kosten voor het gebruik van gas, water en elektriciteit tenzij anders is overeengekomen. Locale belastingen zijn niet inbegrepen. Vanaf 2021; het verplichte housingfee pakket bestaat uit eindschoonmaak, bedlinnen, opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoekpakket, badmat, servicekosten en servicepakket.


Reserveren met speciale voorkeur:

Bij het reserveren kunt u uw eventuele voorkeur voor de ligging van de woning(en) en extra’s kenbaar maken. Deze afspraken zijn niet bindend. Wanneer er voorkeur aangegeven is en deze wordt toegekend, wordt er € 35,00/€ 40,00 in rekening gebracht voor de administratieve handelingen.

Annuleringen:

Annuleringen gelden volgens de reserveringsvoorwaarden van de Recron.


Verplichtingen:

Alle gasten dienen zich aan de voor het park vastgestelde regels, o.a. betreffende de rust gedurende nachtelijke uren, te houden. Bij aankomst kunt u aan de receptie onze algemene voorwaarden vragen. Overtreding van de voorwaarden kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Tijdens het verblijf in de woning bent u verplicht deze schoon te houden.

In het park mogen alleen die personen overnachten die bij de receptie staan ingeschreven (nachtregister). Bezoekers van onze gasten zijn uiteraard welkom. Zij dienen zich eveneens bij de receptie te melden en het terrein voor 23:00 uur te verlaten. Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in verband met opname in ons nachtregister en het betalen van het overnachtingtarief en de toeristenbelasting.


Aansprakelijkheid:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

a) Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van uw verblijf.
b) Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.


Zorg voor de accommodatie:

De gasten dienen de woning en de andere voorzieningen in het park met zorg volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of de inventaris, ongeacht of deze schade en/of dit verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van henzelf of derden. Noordwijk Vakanties heeft het recht voor aanvang van het verblijf een borgsom te verlangen. Deze borgsom wordt bij ordelijk achterlaten van de woning teruggegeven. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze terugbetaling tenietgedaan. Elke woning is particulier bezit. Wij verzoeken u dringend het inventaris op de plaats te laten staan en niet te verwisselen met een andere woning. In de woning bevindt zich een inventarislijst. Controleer direct na aankomst of het inventaris compleet en in goede staat is. Uitsluitend binnen 24 uur na aankomst kunt u vermissingen of gebreken aan de inventaris op de receptie melden. Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk of kwijt raakt, dient u dit direct te melden bij de receptie. Deze vervangt de zoekgeraakte of beschadigde inventarisgoederen tegen vergoeding van de inkoopsprijs. Voor schade met een bedrag boven de €100,00 kunt u van ons een bewijs voor de WA verzekering krijgen. Het is niet toegestaan andere elektrische apparaten te gebruiken dan die welke tot de inventaris van de woning behoren. Het tot de inventarisbehorende linnengoed mag niet buiten de woning gebruikt worden. Ook het meubilair, buiten het terrasmeubilair, mag niet buiten de woning gebruikt worden.